Digitaal 

communicatiebeleid 


Binnen de school gelden er afspraken over de communicatie tussen het schoolteam en de ouders. Die zijn afgestemd op het afsprakenkader ‘Deconnectie’. Communicatie hoeft niet voortdurend plaats te vinden en moet niet dadelijk opgevolgd worden. Om die reden schetsen we hieronder een kader waarin onze verwachtingen i.v.m. de communicatie worden uiteengezet.

Het ouderplatform

Het volledige schoolteam met name de leerkrachten en de directie gebruiken het ouderplatform Broekx als officieel en digitaal communicatiekanaal. 
 

Het ouderplatform Broekx heeft veel voordelen:

 • Eén online platform voor de hele school 
 • Toegang tot de digitale schoolkalender 
 • Transparantie in de aanwezigheden van uw kind
 • Beide ouders hebben een eigen account 
 •  Accounts van verschillende kinderen binnen een gezin kunnen gekoppeld worden 
 • App kan gedownload worden in de appstore

 

We zullen al onze berichten, nieuwsbrieven, oproepen… vanaf schooljaar 2023-2024 versturen via het ouderplatform Broekx.

 

Om de berichten duidelijker te maken, zullen we het onderwerp steeds starten met ACTIE of INFO, zo ziet u in een oogopslag wat er van u verwacht wordt.

 • INFO: Hierop hoeft u niet te reageren, dit bericht is louter informatief.
 • ACTIE: Dit bericht vraagt om een antwoord of een actie.

 
 

Beheersbare berichtenstroom

Als school zien we er op toe dat we de berichtenstroom beheersbaar houden door:

 • meerdere onderwerpen te clusteren in 1 bericht.
 • meerdere berichten na elkaar te versturen ipv verspreid over verschillende dagen.
 • flyers, reclame… van externe partners te delen via sociale media – facebook of via een briefje in de boekentas (enkel wanneer we dit zo aangeleverd krijgen).
 •  nieuwsbrieven van externe partners, als link met jullie te delen in onze eigen communicatie.

 

Chatfunctie – ouderplatform Broekx

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt het gebruik van Broekx nog meer uitgebreid. Er zal een chatfunctie worden toegevoegd, ter vervanging van het e-mailen via Outlook. Zo is er maar 1 communicatiekanaal in gebruik en kunnen jullie ook contact nemen met de leerkrachten of de directie via het ouderplatform: 

 • Voor het stellen van een (zorg)vraag
 • Bij een inschrijving voor de naschoolse opvang
 • Bij het melden van een afwezigheid

      …

Berichten, die u naar de school of naar de leerkrachten verstuurd, zullen ten laatste tijdens de daaropvolgende schooldag worden beantwoord

Verantwoordelijkheid van de ouders

Het is belangrijk dat je als ouder(s) alle berichten, die aan jou gericht zijn via het ouderplatform Broekx, leest. Zo ben je steeds van alles op de hoogte en verloopt de communicatie vlot. 
 
 

Telefonisch contact

De school blijft tijdens de schooluren (vanaf 8u15 tot 16u) steeds bereikbaar via telefoon (089/75.20.53).
Voor alle dringende gevallen (een noodsituatie/overmacht), vragen of zaken die emotioneel geladen zijn, kan u ons altijd telefonisch bereiken. Daarnaast zijn we ook altijd beschikbaar voor een persoonlijk gesprek, al maakt u daar best een afspraak voor.
 
 

Schoolvakantie

 Tijdens de vakanties, zijn we even niet bereikbaar. Vakantieperiodes zijn digitaal luwe periodes, waarin digitale berichten tot een minimum worden beperkt. Op het einde van een vakantieperiode worden de berichten doorgenomen voor de start van de volgende schooldag.


 De zomervakantie is een uitzondering. Enkel de directie is nog te bereiken begin juli en weer ter beschikking vanaf eind augustus. De informatie ivm de opstart van het schooljaar mag je verwachten in de laatste twee weken van de zomervakantie.

 

Sociale media

We maken ook gebruik van sociale media, zowel Facebook als Instagram. Via deze media wordt er NIET gecommuniceerd met de leerkrachten of de directie. Vragen die gesteld worden via Instagram of Facebook zullen niet meer beantwoordt worden. 

 •  De openbare Facebook-pagina wordt gebruikt om onze school op de kaart te zetten, om ‘reclame’ te maken.
 • Het besloten Instagram-account wordt gebruikt om foto’s van het klasgebeuren te delen met onze ouders, zodat ze op de hoogte zijn van het thema en de belevenissen in de kleuterklassen.

 

 Schoolwebsite

Op de website van de school kan u informatie terugvinden met betrekking tot onze school. Het schoolreglement, de visie, jaarlijkse inlichtingen en andere informatie wordt hierop digitaal ter beschikking gesteld. Het geeft een eerste beeld van de school voor mogelijk geïnteresseerde, nieuwe ouder(s).