Openingsuren en poortbeleid

 

De schoolpoort opent om 8u00.

De school start om 08u35 en eindigt in de voormiddag om 12u10.

 De middagpauze is van 12u10 tot 13u25. De schoolpoort opent opnieuw om 13u10.

De namiddag start om 13u25 tot 15u15. 

Bedankt om uw kleuter op tijd naar school te brengen! Zo geeft u hen het signaal dat school belangrijk is en worden de activiteiten niet onnodig gestoord of onderbroken. 

De grijze poort van de speelplaats zal tijdens de schooluren steeds gesloten zijn met het kinderslot, de achterdeur en de voordeur zijn meestal gesloten, uit veiligheid voor onze kleuters. De speelplaats is niet vrij toegankelijk, indien nodig kan de bel gebruikt worden.

Afwezig? 


Kan uw kleuter niet naar school komen of is hij of zij ziek, dan weten wij dit graag. Via de chat van het ouderplatform Broekx of via telefoon kan u ons op de hoogte brengen. Goede communicatie tussen thuis en school is erg belangrijk! De afwezigheden worden gemaild aan de klasjuf of directie.

Vanaf 5 jaar zijn de kleuters leerplichtig, dat betekent dat ze niet zomaar thuis kunnen blijven. Ze moeten minstens 290 halve dagen op school aanwezig zijn. Per schooljaar hebben ze recht op een aantal dagen ongewettigde afwezigheid. Alle andere dagen dienen verantwoordt te worden met een ziekteattest van de dokter.

Parkeren 

 

Een veilige schoolomgeving is ons streefdoel! We willen graag dat alle kleuters en hun ouders zich veilig voelen als ze naar school of naar huis gaan.
Dit is de verantwoordelijkheid van ons allemaal! 

Daarom vragen wij om:
 - uw snelheid te matigen.
 - te parkeren op de afgesproken plaatsen of achter het wijkcentrum.
 - op de straat te parkeren, niet op het zebrapad, de stoep, 
    verhoogd kruispunt of bushalte.

Zindelijkheid

 

 Kleuters mogen altijd naar school komen, ook als ze nog niet zindelijk zijn!

Zindelijkheidstraining is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Liefst gebeurt dit in samenwerking met de juf.
Juf Miranda bespreekt de aanpak met de ouders, zodat ze goed op elkaar wordt afgestemd. Samen met juf Miranda en de kinderbegeleiders wordt ook op school de zindelijkheid getraind als verderzetting van de training thuis. 


Om het toiletmoment te vergemakkelijken, vragen we geen rompertjes aan te doen naar school, liever een hemdje met een onderbroek, dit gaat sneller.
Volhouden is de boodschap en voldoende reservekledij is handig!
Ook extra pampers (geen pamperbroekjes) mogen worden meegeven naar school, wanneer uw kleuter nog niet zindelijk is. 

Eetmomenten 

We drinken de hele dag water. De kleuters nemen het water zelf mee naar school, liefst in een herbruikbare drinkbus. Iedere kleuter krijgt een stevige drinkbus met zijn/haar naam van onze school cadeau.

Ook tijdens de middagpauze drinken we water. De drinkbussen kunnen op school worden bijgevuld.

Iedere dag is een gezonde dag, we vragen om als tussendoortje enkel fruit of groenten mee te geven naar school. We eten geen koeken op school. In de namiddag is er geen eetmoment meer.

Voor tijdens de middagpauze mogen jullie de brooddozen vrij vullen, net als het beleg tussen het brood. Extraatjes zoals kaasjes, worstjes, yoghurt… zijn tijdens de lunchpauze toegelaten.  Koekjes, snoepjes.. zijn voor thuis.

Verjaardagen

Verjaardagen zijn leuk! 

We weten dat dit voor kleuters een hoogdag is. 
Ook op school willen we hier graag de nodige aandacht aan besteden. 

Om teleurstellingen op deze belangrijke dag te vermijden, maken we graag goede afspraken met jullie over de traktatie! 
 
 We zetten even alles op een rijtje: 

 • Alle kleuters worden gevierd op school en krijgen een kroon. 
 • Ouders mogen vrijblijvend beslissen of hun kind al dan niet zal trakteren op zijn/haar verjaardag. 
 • De uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet via de school verspreid. 


Als je graag wil trakteren, wat kan dan wel en wat niet?

 • Je mag iets lekkers meegeven om van te smullen. Bv. Fruit, wafels, cake, groenten, koekjes… 
 • Je mag geen snoep uitdelen! We zijn graag een snoeparme school. 
 • We drinken enkel water op school, waardoor er ook geen drankjes uitgedeeld worden. 
 • We geven geen cadeautjes mee naar huis, dus speelgoed kan ook niet worden meegegeven. 
 • Een lees- of prentenboek of een cadeaubon voor de klas is een mooi alternatief als traktatie. 
 • Bij twijfel, kan je de klasjuf voor de verjaardag altijd even aanspreken. 
 • Plan samen met de leerkracht wanneer de verjaardag gevierd kan worden. 

Ouderplatform


De communicatie gebeurt digitaal via het ouderplatform of uitzonderlijk via mail

Iedere ouder krijgt een eigen account met inloggegevens en een wachtwoord. Er is een handige app, die je kan downloaden via je app-store. Zo ontvang je alle meldingen en berichten in de app en ben je snel op de hoogte. 

Ook onze jaarplanning van activiteiten en vrije dagen vind je terug op de kalender van het ouderplatform. 

Indien je vragen hebt, mag je ze zeker stellen aan de directie of aan de klasleerkrachten zelf.

Oudercomité 


Onze school heeft een oudercomité dat de school ondersteunt bij het uitwerken van initiatieven.

Zelf organiseren ze ook activiteiten om geld te verzamelen waarmee we materialen kunnen kopen voor de kleuters. 

Het oudercomité is steeds op zoek naar nieuwe leden. Ben je nieuwsgierig, wil je vrijblijvend eens een vergadering meevolgen of wil je hen graag vervoegen? Geef maar een seintje! 

Labelen

Kleuters vinden het vaak nog moeilijk om hun eigen spullen te herkennen. Voor de leerkrachten is het een ontzettende hulp als jullie alles van een naam voorzien. Van boterhammendoos tot boekentas, van jas tot wintermuts… Wanten zijn handiger dan handschoenen. Jonge kleuters kunnen hun vingers nog niet op de juiste plek steken, waardoor het veel werk is voor de juf.


Bebat

Wij verzamelen batterijen op school. We krijgen op basis van het gewicht punten toegekend, waarmee we in de webshop materialen kunnen kiezen voor de kleuters.
 
 

Turnen 

Alle kleuters hebben turnen op dinsdag en donderdag. Jullie hoeven hiervoor niets speciaal mee te geven, enkel gemakkelijke kleren en schoenen aantrekken waarin ze vrij kunnen bewegen. 

Zwemmen

De oudste kleuters gaan om de twee weken zwemmen op donderdagvoormiddag. Om 10u45 stappen we op de bus. 

Wat moeten ze meenemen naar het zwembad?

 •  een stevige rugzak
 •  twee handdoeken: eentje om op te staan en eentje om 

         zich mee af te drogen (niet te groot)

 •  zwemgerief 


Belangrijk om te weten: 

 • De kleuters kleden zich zelfstandig om, leggen hun kleren op een stapeltje. (Zorg voor gemakkelijke kledij en schoeisel) 
 • In het zwembad overheerst watergewenning, zodat kleuters hun angst voor water leren overwinnen. Nadien wordt er vooral aandacht besteed aan het leren drijven met het hoofd in het water. 
 • Na het zwemmen proberen de kleuters zich zelfstandig af te drogen. Er is niet veel tijd, dus haren föhnen is niet mogelijk. Bij kouder weer mogen jullie een muts meegeven.

        ==> Dit alles om de zelfredzaamheid van jullie kleuter te     
       stimuleren

 • Als iedereen is aangekleed, vertrekken we met de bus richting school. We zijn ongeveer terug rond 12u10. Alle kleuters blijven die dag op school eten, want de bus is vaak later terug op school.

Medicijnbeleid

Leerkrachten zijn niet bevoegd om medicatie toe te dienen aan de kleuters. Enkel na het invullen en ondertekenen van een medicijnattest, en na overleg met de juf, kan er een uitzondering gemaakt worden. Lees hierover meer in de schoolbrochure.


Naschoolse opvang

Sommige kleuters kunnen na de schooluren nog niet onmiddellijk naar huis, dan kunnen ze terecht op onze eigen naschoolse opvang bij juf Maria.

Onze school werkt met vaste opvangdagen: maandag, dinsdag en donderdag steeds van 15u30 tot 17u30, tegen een tarief van 1 euro per begonnen half uur.
Indien uw kleuter naar de opvang komt, wordt gevraagd om deze op voorhand in te schrijven via mail of chat.

De opvang heeft een eigen huishoudelijk reglement dat u dient goed te keuren bij de eerste inschrijving. Bent u geïnteresseerd in de opvang, dan kan u voor meer informatie terecht bij de directie.

Leerlingenaantal

De charme van onze school is de kleinschaligheid en de nabijheid van de leerkrachten.
Als kleine school is een blijvende leerlingenstroom noodzakelijk, daarom willen we ons blijven profileren.

Graag vragen we jullie ook om onze school steeds te promoten bij andere mensen, ook buiten Meeswijk.
Positieve mond-op-mond-reclame, werkt nog steeds het best! We hopen dat andere ouders bewust willen kiezen voor een kleine dorpsschool met veel persoonlijke aandacht voor de kleuters.

TOT SLOT

De sleutel tot een goede samenwerking is goede communicatie tussen de school en de ouders, langs beide kanten.

We hopen dat u altijd het gesprek zal aangaan en uw gevoel wilt uiten.

Weet dat we dit erg belangrijk vinden en dat onze deur altijd openstaat!

Wil je de volledige schoolbrochure lezen?