1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

    Vrijdag 01 september 2023 

 

2. Vrije dagen van het eerste trimester 

 •    Pedagogische studiedag: vrijdag 06 oktober 2023 
 •    Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 05 november 2023 
 •    Facultatieve verlofdag : vrijdag 01 december 2023 

 

3. Kerstvakantie 

    Vanaf maandag 25 december 2023 tot en met zondag 07 januari 2024
 
 

4. Vrije dagen van het tweede trimester 

 •     Pedagogische studiedag: woensdag 24 januari 2024 
 •     Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024 
 •     Facultatieve verlofdag : maandag 11 maart 2024 
 •     Pedagogische studiedag Scholengemeenschap: woensdag 20 maart 2024 


 5. Paasvakantie
 

    Van maandag 01 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024 


 6. Vrije dagen van het derde trimester
 

 •     Dag van de arbeid: woensdag 01 mei 2024 
 •     O. – H. – Hemelvaart: donderdag 09 mei 2024 
 •     Brugdag: vrijdag 10 mei 2024 
 •     Pinkstermaandag : maandag 20 mei 2024 

 

7. De zomervakantie vangt aan op maandag 01 juli 2024. 

    Einde van de lessen: vrijdagmiddag 28 juni 2024 om 12.10u