De verantwoordelijke aanspreekpersoon voor ouders i.v.m. het bewaren en het toedienen van de medicijnen is in eerste instantie de klasleerkracht. 

Bij uitzondering zal dit via de directie zijn. Je kan de school bereiken op 089/752053

of via [email protected]

Zonder attest dient niemand in de school medicijnen toe. 
Ook niet bij uitzondering.


 Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks af op school. Dus niet via de boekentas of via het kind.. 

 Onze school aanvaardt enkel voorgeschreven medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de ouders. Zo’n attest kan u hier downloaden of op het secretariaat afhalen.